Què és i on s’ha implantat el Currículum Vitae Normalizado

Des de l’any 2006, la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) s’encarrega de gestionar el Currículum Vitae Normalizado (CVN). Aquest servei facilita una norma estàndard que defineix un mateix format digital de presentació de les dades curriculars...