ACCIÓACCIÓ, l’agència per a la competitivitat de l’empresa de la Generalitat de Catalunya, ha obert tres convocatòries corresponents a la línia de subvencions destinades a impulsar start-ups (en fase inicial) i projectes d’R+D, amb un pressupost global de 5,25 milions d’euros en subvencions.

Els projectes han d’estar emmarcats dins els sectors i les tecnologies facilitadores transversals identificades en l’Estratègia de recerca i innovació per a l’especialització intel·ligent de Catalunya (RIS3CAT).

En concret, les tres convocatòries que s’han obert són:

1) Ajuts destinats a incentivar el creixement en fases inicials de start-ups tecnològiques (Start-up Capital 2020)

La convocatòria vol impulsar el creixement d’empreses emergents amb tecnologia pròpia en les fases inicials de la seva activitat. És un ajut directe per desenvolupar el seu producte o servei, validar el model de negoci per arribar al mercat i facilitar la captació de primeres inversions per les empreses d’alt potencial de creixement. Poden ser beneficiàries les empreses amb tecnologia pròpia, establiment operatiu a Catalunya i que s’hagin constituït, com a màxim, 18 mesos abans de la data de presentació de la sol·licitud de l’ajut.

La quantitat màxima destinada a la convocatòria és de 2 milions d’euros. El termini de presentació finalitzarà el dia 26 de novembre de 2020.

2) Projectes de recerca industrial i desenvolupament experimental entre empreses catalanes i desenvolupadors de tecnologia acreditats TECNIO (Projectes INNOTEC 2020)

Aquest ajut dona finançament a projectes d’R+D entre empreses que tinguin establiment operatiu a Catalunya i com a mínim tres anys de vida, i desenvolupadors de tecnologia acreditats TECNIO.

La quantitat màxima destinada a la línia d’ajuts és de 2,25 milions d’euros, una part dels quals es destinaran a projectes d’R+D centrats en actuacions de l’àmbit de l’economia circular. El termini de presentació finalitzarà el dia 24 de novembre de 2020.

3) Projectes de recerca industrial i desenvolupament experimental amb cooperació internacional (Projectes Nuclis R+D internacional 2020)

Aquesta convocatòria pretén donar suport a projectes d’R+D en cooperació internacional d’empreses catalanes amb els següents països i regions: Alemanya, França, Israel, Corea del Sud i la Regió del Quebec. Poden ser beneficiàries les empreses que tinguin establiment operatiu a Catalunya i com a mínim tres anys de vida.

La quantitat màxima destinada a la línia d’ajuts és d’1 milió d’euros, amb un ajut màxim de 150.000 euros per projecte. El termini de presentació finalitzarà el dia 24 de novembre de 2020.

Les sol·licituds a les tres convocatòries s’han de presentar de manera electrònica a través del Canal Empresa.

Per a més informació, podeu consultar el lloc web d’ACCIÓ.