L’informe Tesis doctorals, per àrees científiques i estudis inclòs a l’apartat de Tesis del portal MERIDIÀ, mostra les dades actualitzades del curs 2008-2009 sobre les tesis doctorals aprovades a les universitats d’Espanya, de Catalunya, de les Illes Balears i del País Valencià. La producció estatal en aquest curs és de 7.915 tesis, 613 més que el curs anterior. La informació s’ha extret de l’Estadística de enseñanza universitaria que elabora anualment l’Instituto Nacional de Estadística (INE), mitjançant les dades que proporcionen les mateixes universitats.

En general, les estadístiques reflecteixen un augment de la producció de tesis doctorals en l’àmbit espanyol. En aquest sentit, hi ha hagut un increment de 613 tesis respecte el curs 2007-2008, en què van enregistrar-se’n 7.302. Pel que fa als territoris de llengua i cultura catalanes, a Catalunya i a les Illes Balears també s’aprecia aquest creixement del nombre de tesis, 116 i 40 respectivament, que equival a un 20,14% i un 0,75% de la contribució al total espanyol. D’altra banda, però, es percep un decreixement d’aquesta producció científica al País Valencià (9,61% del total espanyol); s’han enregistrat 761 tesis, 13 menys que el curs anterior.

Per obtenir informació addicional sobre aquest tema, podeu consultar l’entrada publicada el 15 de març de 2010 que analitza el període 1999-2008 per àrees científiques i estudis.