Del 28 d’octubre al 26 de novembre es durà a terme un cicle de jornades territorials promogut per ACCIÓ, l’Agència per a la Competivitat de l’empresa adscrita al Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya. L’objectiu és donar a conèixer a través de casos pràctics les capacitats i serveis dels centres TECNIO i el nou programa d’innovació empresarial. Les sessions informatives tindran lloc a Lleida, Tarragona, Tortosa, Girona, Mataró i Manresa.

TECNIO promou la investigació industrial i la transferència tecnològica a Catalunya, mitjançant l’aglutinament dels millors centres tecnològics i de recerca. Constitueix una xarxa que dóna resposta a les necessitats tecnològiques de les empreses i l’accés a nous socis i proveïdors tecnològics, facilitant-ne la seva projecció internacional. En aquest context, s’han organitzat unes sessions informatives que tenen com a punt clau donar suport en l’elecció dels partners adients a cada projecte d’R+D o d’innovació.

Les inscripcions i el calendari de les sessions informatives de cada localitat es poden consultar al lloc web de TECNIO.