ACCIÓACCIÓ, l’Agència per la Competitivitat de l’Empresa de la Generalitat de Catalunya, ofereix un servei de Compra Pública en Innovació, que s’adreça a empreses amb un potencial elevat de recerca i innovació interessades a trobar un comprador o col·laboradors per al desenvolupament de les seves solucions.

La Compra pública d’innovació és una actuació administrativa de foment de la innovació, orientada a potenciar el desenvolupament de solucions innovadores des de la demanda, mitjançant l’instrument de la compra pública. Es tracta d’impulsar recerques que aportin noves solucions per a problemes susceptibles de ser objecte de preocupació per part del sector públic.

Aquest servei d’ACCIÓ facilita a les empreses: identificar i resseguir les licitacions públiques obertes; assessorar i acompanyar en el procés d’anàlisi, cerca de socis i presentació de la proposta; promocionar la participació de les pimes en aquests procediments; i, finalment, accedir a grans contractes desagregats per adaptar-los a sectors especialitzats que incentivin la cooperació i subcontractació en els licitadors.

Actualment, la compra pública genera un 15% del Producte Interior Brut (PIB) i l’objectiu és que un 3% es dediqui a l’R+D+I. Els organismes públics compren innovació, identificant com de lluny estan les solucions demanades per estar disponibles al mercat. El cicle complet de la innovació es considera que el formen el concepte i avaluació de la viabilitat del nou producte; l’R+D amb demostració i replicació comercial; i el completa la comercialització.

Per a més informació, podeu consultar el servei de Compra Pública en Innovació d’ACCIÓ.