El Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF), amb la col·laboració de la Societat Catalana de Biologia de Institut d’Estudis Catalans (IEC), organitzen el seminari «Ús històric dels boscos a Catalunya i el seu significat davant els reptes del futur». L’esdeveniment tindrà lloc el dimarts 7 de novembre de 2017, de 9 a 14 hores, a la Sala Pere i Joan Coromines de l’IEC. La inscripció és gratuïta i l’assistència és oberta al públic general.

Els sistemes naturals, com els boscos, són històrics i tenen una dinàmica que condiciona la seva història. Hi ha exemples que aquest llegat històric determina patrons de biodiversitat i funcionament durant molts anys. En aquest marc, els objectius del seminari són:
1. Posar en comú i discutir coneixements rellevants d’aquest àmbit, per a poder-lo mostrar a la comunitat d’estudiosos i interessats en el tema, així com a la societat en general.
2. Comprendre millor l’estat actual dels boscos a Catalunya i la capacitat que tenen de respondre als canvis d’usos i de clima a partir del coneixement històric, i detectar les mancances clau.

Per a més informació, podeu consultar el programa al lloc web del CREAF.