MIT-Spain ”la Caixa” Foundation SEED FUNDEl programa MIT-Spain ”la Caixa” Foundation Seed Fund és una iniciativa conjunta amb el Massachusetts Institute of Technology (MIT) que té com a objectiu promoure el coneixement i la recerca disruptiva. A través d’una convocatòria de propostes anual, es proporcionen ajuts que donen suport a projectes d’investigació desenvolupats conjuntament entre universitats i centres de recerca espanyols i grups de recerca del MIT.

A la tercera convocatòria del programa, que es va obrir l’any 2019, s’hi van presentar 25 projectes de 23 centres estatals. Una vegada valorats pel comitè d’experts, n’han estat seleccionats 12, quatre del camp de la salut, quatre de l’economia global i quatre de l’energia.

Per comunitats autònomes, Catalunya ha rebut 5 ajuts, seguida per Madrid (4), Aragó (1), Múrcia (1) i el País Basc (1). Les entitats beneficiàries catalanes són tres universitats, i tres centres CERCA. A l’apartat «MIT-Spain Seed Funds» del lloc web  del MIT es poden consultar i analitzar els projectes finançats aquest any i els anteriors.

Les iniciatives es centren en investigar la variabilitat de les cèl·lules mare del càncer per obrir noves vies de tractament, quantificar la resposta de la vegetació davant el canvi climàtic amb models estadístics, així com investigar sobre electricitat atmosfèrica a través de la utilització de petits vehicles aeris no tripulats, entre d’altres.

Per a més informació, podeu consultar la nota de premsa publicada al lloc web de la Fundació ”la Caixa”.