L’Observatori de l’accés obert és una iniciativa que mesura i fa el seguiment de la producció d’articles de revista en accés obert publicats pels investigadors de les universitats públiques catalanes. L’Observatori mostra per a cada any, des del 2011 fins al 2018, els articles científics de cada universitat publicats en accés obert i en tancat. Actualment, les fonts d’informació utilitzades són Web of Science (WoS) i Scopus.

La iniciativa sorgeix de la jornada d’intercanvi entre el Servei de Biblioteques, Publicacions i Arxius de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) i el Centre de Recursos per a l’Aprenentatge i la Investigació (CRAI) de la Universitat de Barcelona (UB), celebrada el juliol de 2016. Actualment es disposa de dades de vuit universitats catalanes: UB, UPC, Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)Universitat Pompeu Fabra (UPF)Universitat de Girona (UdG)Universitat de Lleida (UdL)Universitat Rovira i Virgili (URV) i Universitat Oberta de Catalunya (UOC). A més de mesurar i mostrar la producció científica en obert d’aquestes institucions, també s’analitzen els costos i els hàbits dels investigadors a l’hora de publicar en obert. La informació s’actualitza dos vegades a l’any, durant els mesos d’abril i octubre.

L’Observatori segueix les iniciatives d’altres països com Dinamarca, els Països Baixos i el Regne Unit. Disposa de dades agregades de l’evolució de l’accés obert per al període 2011-2018 de les institucions participants i d’informació sobre l’efecte dels mandats institucionals a favor de l’accés obert. També presenta percentatges de publicació per tipologia de revistes d’accés obert (pures, híbrides, bronze i repositoris institucionals o temàtics). Els resultats complementen les dades que mostra l’indicador de publicacions en accés obert del Portal de Recerca de Catalunya (PRC). Aquest indicador dona el nombre total de publicacions i tesis que hi ha al PRC en accés obert i tancat, així com la mitjana de publicacions en accés obert.

Per a més informació podeu consultar el lloc web de l’Observatori de l’accés obert.