El Grup d’Experts en canvi climàtic de Catalunya (GECCC) publicava l’any 2010 el 2n Informe sobre el canvi climàtic a Catalunya, que dóna continuïtat al 1r Informe sobre el canvi climàtic de Catalunya, presentat l’any 2005, i pioner a l’Estat espanyol en aquesta matèria. Val a dir, que el 4t capítol de l’estudi, elaborat pel Dr. Josep Enric Llebot, coordinador d’aquesta segona edició, s’ha realitzat a partir de dades proporcionades per l’Observatori de la Recerca de l’IEC (OR-IEC).

El 2n Informe, promogut pel Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible de Catalunya (CADS), el Servei Meteorològic de Catalunya, l’Oficina Catalana del Canvi Climàtic i l’IEC, fa una aproximació dels escenaris de futur i les conseqüències del canvi climàtic. Una bona part de l’estudi té com a principal objectiu analitzar els impactes i les possibles mesures d’adaptació en diferents sectors d’activitat econòmica. Pel que fa a l’estructura, consta de quatre parts:

  • Bases científiques del canvi climàtic
  • Impactes i vulnerabilitat del medi
  • Anàlisi sectorial: gestió, mitigació i adaptació
  • La recerca sobre el canvi climàtic a Catalunya

L’informe conté també anàlisis globals, com el capítol dedicat als balanços de carboni, el dels processos relacionats amb les negociacions internacionals, i el que es refereix a les eines de gestió. Aquest estudi dóna continuïtat al 1r Informe sobre el canvi climàtic de Catalunya. Elaborat de forma pionera a tot l’Estat el 2005, segueix una metodologia molt propera a la utilitzada per l’Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), i representa un bon referent pel que fa a la visió regional de l‘escalfament global.

En el capítol IV, s’obté una imatge de la comunitat científica catalana que treballa en temes relacionats amb el canvi climàtic. Es constata que durant els darrers anys ha augmentat notablement el nombre de projectes competitius dedicats a l’estudi dels impactes del canvi climàtic i a l’anàlisi de la seva relació amb els riscos naturals. La meitat dels projectes dedicats a estudiar els impactes del canvi climàtic es dediquen a estudis sobre el medi vegetal. En general, però, a Catalunya es dedica molt poca atenció als estudis d’adaptació, mitigació i a l’anàlisi de polítiques de canvi climàtic. Aquest estudi es va realitzar a partir de les dades proporcionades per l’OR-IEC, entre els anys 2000 i 2008.

Per un major aprofundiment del tema, podeu consultar el lloc web del CADS que inclou els dos documents, i un vídeo de la presentació de les principals conclusions del 2n Informe. Els estudis també són accessibles des de la pàgina web del GECCC.