ScopusL’editorial Elsevier ha presentat una nova versió del lloc web Scopus Sources, amb els indicadors bibliomètrics actualitzats de 25.322 publicacions científiques en sèrie indexades a la base de dades Scopus. A més de 24.003 revistes, Scopus Sources inclou 738 col·leccions de llibres, 231 actes de congressos i 350 publicacions professionals.

Aquest recurs d’informació facilita l’accés lliure a les dades bibliomètriques de les publicacions en sèrie, que també es poden descarregar. A escala retrospectiva, es poden consultar els indicadors anuals del període 2011-2017.

Scopus Sources permet la cerca de publicacions per àrea temàtica, títol, editorial i ISSN. A més, l’usuari pot establir diferents filtres per als resultats: accés obert; indicadors de posició (percentil superior i distribució en quartils); llindar mínim de publicacions o citacions; i, per últim, tipus de document.

Per a cada publicació s’ofereixen les dades bàsiques (títol, cobertura temporal, editorial, ISSN i àrea temàtica) i tres indicadors bibliomètrics (valor numèric i posició a les àrees temàtiques): CiteScore; Source Normalized Impact per Paper (SNIP); i, finalment, SCImago Journal Rank (SJR).

Per a més informació, podeu consultar el lloc web Scopus Sources de l’editorial Elsevier.