Finançada per la National Science Foundation (NSF) i la National Institutes of Health (NIH), l’eina scite.ai permet avaluar la veracitat de les citacions en les publicacions científiques i acadèmiques. L’objectiu és donar suport a la comunitat científica a entendre l’ús que es fa de les citacions, atesa la seva importància com a indicador de l’impacte de les publicacions científiques. Així mateix es vol alinear els incentius de la carrera científica personal amb una investigació de qualitat.

Scite.ai analitza en profunditat citacions d’una publicació científica i les classifica en tres categories: citacions que la publicació admet («supporting»), citacions amb les quals està en desacord («contradicting») o, simplement, les que cita («mentioning»). Aquestes citacions s’anomenen citacions intel·ligents («smart cites») perquè, a més del nombre de citacions de la referència en sí, mostren el context on es confirma o contradiu l’evidència citada. Les citacions, per tant, no només expliquen quantes vegades es cita un article sinó que també proporcionen significat. Per exemple proves, materials o mètodes que ajuden als investigadors a comprendre si altres persones han provat la idea que els interessa, i a descobrir articles rellevants amb més facilitat.

Aquesta eina és gratuïta i accessible via web, i és compatible amb les publicacions en accés obert. Actualment, s’han classificat 465 milions de citacions de 14 milions d’articles científics que confirmen, rebaten o mencionen investigacions prèvies, i la utilitzen investigadors d’una dotzena de països. Val a dir que les empreses Scite Inc. i John Wiley & Sons Inc. treballen conjuntament per augmentar la cobertura dels articles indexats per scite.ai i per introduir les citacions intel·ligents a la plataforma de l’empresa d’edició científica Wiley.

Per a més informació, podeu consultar el lloc web d’scite.ai.