Scimago Journal & Country Rank (SJR)L’empresa Scimago Lab ha publicat l’edició 2019 de la classificació Scimago Journal & Country Rank (SJR), elaborada a partir de la informació indexada a la base de dades Scopus (Elsevier).

L’SJR és un portal que conté indicadors bibliomètrics de revistes i països, els quals poden ser comparats entre ells o analitzats de forma separada. Així, cada revista i país presenta un perfil individual amb l’evolució temporal de les mètriques més significatives.

Els Journal Rankings contenen informació bibliomètrica de 30.891 publicacions, de les quals 26.199 són revistes científiques i 3.574, actes de congressos i conferències (la resta són col·leccions de llibres i revistes comercials). La majoria de publicacions s’editen a l’Europa Occidental (13.577) i l’Amèrica del Nord (10.148).

Respecte a la distribució temàtica de les publicacions segons les 27 àrees de la base de dades Scopus, les cinc àrees més representades són: Medicina (7.463 publicacions); Ciències socials (7.299); Enginyeria (4.841); Arts i Humanitats (4.495); i, finalment, Informàtica (4.116).Cal tenir en compte que una mateixa publicació pot estar classificació a més d’una àrea.

D’una altra banda, els Country Rankings presenten els indicadors bibliomètrics de 239 països per al període 1996-2019, mentre que les dades sobre publicacions permeten la consulta de les edicions anuals des de l’any 1999.

Els dos rànquings de l’SJR presenten filtres (27 àrees: 313 categories temàtiques; regions i països; anys; etc.), i els resultats es poden ordenar segons els diferents indicadors bibliomètrics. A més, l’apartat Viz Tools ofereix accés a diversos projectes de visualització d’informació.

Per a més informació, podeu consultar el lloc web de l’SJR, així com altres entrades sobre bibliometria publicades per l’Observatori de la Recerca (OR-IEC).