Scimago Journal & Country Rank (SJR)L’empresa Scimago Lab ha publicat l’edició 2020 de la classificació Scimago Journal & Country Rank (SJR), elaborada a partir de la informació indexada a la base de dades Scopus (Elsevier).

L’SJR és un portal que conté indicadors bibliomètrics de revistes i països, els quals poden ser comparats entre ells o analitzats de forma separada. Així, cada revista i país presenta un perfil individual amb l’evolució temporal de les mètriques més significatives.

Els Scimago Journal Rankings contenen informació bibliomètrica de 32.952 publicacions, de les quals 25.232 són revistes científiques i 6.771, actes de congressos i conferències (la resta són col·leccions de llibres i revistes comercials). La majoria de publicacions s’editen a l’Europa Occidental (13.486) i l’Amèrica del Nord (12.558). Els tres països capdavanters són els Estats Units d’Amèrica (12.246), el Regne Unit (6.570) i els Països Baixos (2.033). Per la seva banda, l’Estat espanyol compta amb 653 publicacions.

Respecte a la distribució temàtica de les publicacions segons les 27 àrees de la base de dades Scopus, les cinc àrees més representades són: ciències socials (7.678); medicina (7.126); informàtica (6.462); enginyeria (6.334); i, finalment, arts i humanitats (4.534). Cal tenir en compte que una mateixa publicació pot estar classificada en més d’una àrea.

D’una altra banda, els Scimago Country Rankings presenten els indicadors bibliomètrics de 240 països per al període 1996-2020, mentre que les dades sobre publicacions permeten la consulta de les edicions anuals des de l’any 1999.

Els dos rànquings de l’SJR presenten filtres (àrees; categories temàtiques; regions i països; anys; etc.), i els resultats es poden descarregar en format de full de càlcul i ordenar segons els diferents indicadors bibliomètrics. A més, l’apartat Viz Tools ofereix accés a diversos projectes de visualització d’informació.

Per a més informació, podeu consultar el portal SJR de l’empresa Scimago Lab, així com altres entrades sobre bibliometria publicades per l’Observatori de la Recerca (OR-IEC).