Scimago Journal & Country RankEl grup de recerca Scimago ha publicat l’edició 2016 de la classificació Scimago Journal & Country Rank (SJR), elaborada a partir de la informació indexada a la base de dades Scopus (Elsevier). L’SJR és un portal que conté indicadors bibliomètrics de revistes i països, els quals poden ser comparats entre ells o analitzats de forma separada. Així, cada revista i país presenta un perfil individual amb l’evolució temporal de les mètriques més significatives.

L’edició 2016 de l’SJR conté els Journal Rankings, amb informació bibliomètrica de 28.606 revistes (515 corresponen a l’Estat espanyol), i els Country Rankings, amb dades bibliomètriques de 239 països per al període 1996-2016.

Els dos rànquings de l’SJR presenten filtres (27 àrees i 313 categories temàtiques; regions i països; anys; etc.), i els resultats es poden ordenar segons diferents indicadors bibliomètrics. A més, s’ofereix l’accés a tres projectes de visualització d’informacióShape of ScienceSubject Bubble Chart; i, per últim, World Report.

Per a més informació, podeu consultar el lloc web de l’SJR.