L’Scimago Institutions Rankings (SIR) és una plataforma d’avaluació de la recerca i un generador de rànquings que analitza els resultats de recerca de les universitats i institucions d’investigació de diversos països i regions, del període 2009-2021. En total conté informació científica, econòmica i social de 7.533 institucions (325 són de l’Estat espanyol). Recentment, el grup de recerca SCImago ha publicat l’edició 2021 de la classificació SIR, elaborada a partir de la informació sobre producció científica, patents i visibilitat web.

El portal permet visualitzar qualsevol rànquing a partir de la combinació de tres conjunts d’indicadors: rendiment científic, resultats de la innovació i impacte social. A més, es poden comparar les tendències d’indicadors individuals de fins a sis institucions També inclou mapes, gràfics i taules dels diferents indicadors, per grans sectors: Govern; Salut; Educació superior; Privat; i Altres.  Els resultats obtinguts es poden descarregar en format de full de càlcul.

L’edició 2021 del SIR conté informació científica, econòmica i social de 7.533 institucions, de les quals 325 corresponen a l’Estat espanyol. Pel que fa a les terres de llengua i cultura catalanes, el SIR inclou les dades de 102 entitats de recerca, 79 són de Catalunya, 20, del País Valencià i 3, de les Illes Balears.

El criteri d’inclusió és que les institucions han d’haver publicat com a mínim 100 treballs que s’hagin inclòs a la base de dades Scopus (Elsevier) durant l’últim any del període de temps seleccionat. La font d’informació utilitzada per als indicadors d’innovació és la base de dades PATSTAT de l’European Patent Office (EPO) i per als indicadors de visibilitat web són Google i Ahrefs. La base de dades Unpaywall s’utilitza per a identificar els documents d’accés obert. Per al factor social s’utilitzen Altmetrics, PlumX Metrics i Mendeley.

Per a més informació, podeu consultar el lloc web de l’SCImago així com altres entrades sobre bibliometria publicades per l’Observatori de la Recerca (OR-IEC).