Sciència.cat DB és una base de dades del Centre de Documentació Ramón Llull (CDRL) de la Universitat de Barcelona (UB) que proporciona informació sobre obres científiques i tècniques escrites en català o traduïdes al català, encara poc conegudes i estudiades, des de finals del segle XIII fins a les primeres dècades del segle XVI. El recurs sistematitza la informació de diversos àmbits interconnectats: obres; manuscrits; impresos; documents; persones; llocs; bibliografia; temes i vocabulari. És gratuït i d’accés lliure, però requereix el registre previ dels usuaris.

La base de dades, que forma part del projecte Sciencia.cat, ha estat construïda amb el suport de diversos projectes de recerca finançats pel Govern espanyol amb fons del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER). L’equip està dirigit per Lluís Cifuentes i Antònia Carré, amdós membres del CDRL i de l’Institut de Recerca de les Cultures Mediterrànies (IRCVM). La informació que ofereix sobre el patrimoni cultural científic i tècnic català es pot complementar amb la consulta d’altres iniciatives del grup Narpan, en el camp de les humanitats digitals, com ara Translat DB, Eiximenis DB, Llull DB, BITECA, MCEM o la futura Arnau DB.

Podeu consultar detalladament la història del projecte i l’estructura de la base de dades al lloc web d’Sciència.cat DB.