Des de mitjans de l’any 2016, el Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation (MESRI) ofereix el motor de cerca scanR, especialitzat en informació sobre recerca i innovació a França. Es tracta d’una aplicació web en fase de proves que permet caracteritzar i identificar gairebé 35.000 agents d’R+D+I amb seu a França, ja siguin estructures públiques (unitats d’universitats i centres d’investigació) o privades (empreses). A més, els conjunts de dades del motor de cerca poden ser utilitzats lliurement mitjançant una llicència oberta.

La finalitat d’scanR és donar suport a la identificació dels agents d’R+D+I per respondre a preguntes relacionades amb les activitats de recerca i la innovació com, per exemple, quins laboratoris treballen sobre un tema d’investigació concret, o quines empreses col·laboren amb els centres d’investigació d’una regió determinada.

scanR combina dades extretes dels llocs web de les entitats i de fonts obertes, per oferir informació detallada de cada agent d’R+D+I: localització i contacte; paraules clau; equip de treball; col·laboracions amb altres entitats; premis i reconeixements; dades econòmiques (empreses); projectes de recerca; publicacions; tesis doctorals; empreses derivades (spin-off); patents, etc. Cada apartat facilita la font d’informació d’on procedeixen les dades. A més, els resultats de cerca es poden filtrar per titularitat (pública o privada), dependència orgànica, temàtica, geografia o categories de dades.

A més, el conjunt de dades del motor de cerca pot ser utilitzat lliurement mitjançant una llicència oberta i accessible a través d’interfícies de programació d’aplicacions (en anglès, Application Programming Interface, API) o mitjançant la descàrrega de fitxers. L’origen d’aquestes dades és la plataforma Open Data Enseignement supérieur, Recherche et Innovation.

Per a més informació, podeu consultar el motor de cerca scanR.