El Govern de la Generalitat de Catalunya ha aprovat la creació d’una aliança estratègica entre els instituts de recerca i innovació en salut vinculats a l’Institut Català de la Salut (ICS). Aquesta estructura, que operarà inicialment sota la denominació d’Aliança IRISCAT (Instituts de Recerca i Innovació en Salut de Catalunya), és un dels projectes estratègics del Departament de Salut per consolidar i potenciar aquest node en R+D+I del sud d’Europa.

L’objectiu de l’Aliança IRISCAT és desenvolupar una estratègia coordinada per aprofitar millor els avantatges d’actuar de forma col·laborativa, així com l’alt nivell d’estàndards de l’organització assistencial i de recerca per millorar la investigació translacional i clínica del sistema català de la salut.

Tot i que aquesta aliança està oberta a la incorporació futura d’altres centres del sistema català de salut, els set instituts de l’ICS que participaran en l’Aliança IRISCAT són:
Institut d’Investigació Biomèdica de Bellvitge (IDIBELL)
Institut d’Investigació Biomèdica de Girona Dr. Josep Trueta (IDIBGI)
Institut d’Investigació d’Atenció Primària Jordi Gol (IDIAP Jordi Gol i Gurina)
Institut d’Investigació en Ciències de la Salut Germans Trias i Pujol (IGTP)
Institut d’Investigació Sanitària Pere Virgili (IISPV)
Institut de Recerca Biomèdica de Lleida (IRB Lleida)
Vall d’Hebron Institut de Recerca (VHIR)

L’acord de Govern preveu la creació d’un espai de treball cooperatiu entre els instituts de recerca i innovació del sistema català de salut que haurà de ser ratificat en els respectius òrgans de govern de cada centre. També s’acorda la creació d’un pla estratègic que, a més de definir les línies estratègiques de l’aliança, tindrà en compte també els mecanismes d’incorporació futura d’altres instituts de recerca i innovació del sistema català de salut.

Cal recordar que l’any 2016, el Departament de Salut va crear el Pla Estratègic de Recerca i Innovació en Salut (PERIS, 2016-2020), per tal de planificar i coordinar les línies generals de la recerca i innovació en salut. Aquest pla ha destinat en els darrers quatre anys uns 40 milions d’euros en convocatòries competitives d’ajuts a la recerca.

En relació amb l’impacte de la recerca en salut a Catalunya, el país té una vintena de centres i instituts de recerca en l’àmbit de la salut, on treballen aproximadament 6.750 persones amb dedicació íntegra a temps complet, de les quals pràcticament el 90 % són persones investigadores o directament relacionades amb els processos de recerca. A més, la recerca catalana en salut mobilitza més de 300 milions d’euros anuals d’ingressos, genera 9.300 publicacions científiques anuals i compta amb uns 6.000 assajos clínics en curs.

Per a més informació, podeu consultar l’acord de Govern de la Generalitat de Catalunya, així com altres entrades sobre recerca en salut publicades per l’Observatori de la Recerca (OR-IEC).