El Research on Research Institute (RoRI) és un consorci internacional de finançadors de recerca, acadèmics i tecnòlegs que treballen per impulsar la investigació transformadora i translacional de la recerca. L’objectiu és analitzar els sistemes de recerca i experimentar noves eines, indicadors i marcs d’avaluació, per tal d’avançar en una recerca més estratègica, oberta, diversa i inclusiva.

 Iniciat el setembre de 2019, el RoRI està constituït per la fundació Wellcome Trust, l’empresa de tecnologia Digital Science, la University of Sheffield i la Universiteit Leiden. Els 5 objectius principals d’aquesta iniciativa són: investigar a través de sistemes de recerca de tot el món; traduir les capacitats i recursos analítics de tots els socis estratègics; innovar en eines, indicadors, mètodes de finançament i marcs d’avaluació de la recerca; avaluar de forma crítica els mètodes d’investigació de la recerca; i finalment, facilitar un espai d’aprenentatge, treball en xarxa i de col·laboració entre investigadors, responsables polítics, finançadors i tecnòlegs.

Pel que fa a les activitats que desenvoluparà el RoRI s’inclouran: projectes de col·laboració que evolucionen en funció de la capacitat i prioritats del consorci; un laboratori de socis (Partners Lab) on finançadors i institucions comparteixen dades, eines de codi obert i metodologies de recerca de forma segura; reunions anuals amb grups de recerca, finançadors, proveïdors de tecnologia i responsables polítics, per parlar de projectes en curs, intercanviar idees i forjar col·laboracions; seminaris; i finalment, la publicació d’informes, articles acadèmics i documents de treball.

Val a dir que aquesta iniciativa també disposa d’eines com el Research Funding Landscape que mostra 2.890 camps de recerca en totes les ciències que compten amb el suport de diferents entitats finançadores. Es tracta d’una eina d’accés lliure que proporciona una visualització interactiva del paisatge de finançament de la recerca. D’altra banda, el Health Research Funding Landscape mostra 1.313 camps de recerca en ciències de la salut. Com l’eina anterior, si es canvia la mida i la codificació de colors, es pot fer visible la contribució d’un finançador de recerca específic als diferents camps d’investigació.

 Per a més informació, podeu consultar el lloc web del RoRI.