El Research Organization Registry (ROR) és una iniciativa dirigida a la comunitat investigadora que ha desenvolupat un identificador obert, sostenible, utilitzable i únic per a cada entitat de recerca del món. L’objectiu és incrementar l’ús d’identificadors d’organitzacions d’investigació i permetre connexions entre registres d’entitats en diversos sistemes. L’equip del projecte ROR inclou membres de la California Digital Library, Crossref, DataCite i Digital Science, i així mateix, compta amb la col·laboració de biblioteques, proveïdors de plataformes, institucions de recerca, editors i finançadors.

La comunitat acadèmica depèn d’una xarxa d’identificadors oberts i d’una infraestructura de metadades que faciliten els processos de comunicació científica. En aquest marc, els identificadors de contingut (DOI) i els identificadors d’autors (ORCID) són infraestructures fonamentals per a la comunitat científica. De la mateixa manera, el ROR assigna un identificador únic a les institucions de recerca. Actualment, aquest inclou registres únics de més de 91.000 organitzacions i les seves metadades associades (nom, noms alternatius i ubicació).

Les dades originàries de ROR provenen de la Global Research Identifier Database (GRID). Val a dir que cada registre es centra específicament en el cas d’ús d’afiliació i pot incloure idiomes i caràcters múltiples. El ROR també és interoperable amb altres identificadors com ISNI, Wikidata, Crossref Funder Registry i GRID. Finalment, també existeixen eines i interfícies per a treballar amb aquestes dades: cerca frontal, open API, un reconciliador que funciona amb OpenRefine per a netejar dades d’afiliació desordenades, entre d’altres.

Per a més informació, podeu consultar el lloc web ROR.