Research Organization Registry (ROR)A l’ecosistema de la ciència oberta, els identificadors persistents, oberts i únics constitueixen un element primordial per garantir la qualitat i l’intercanvi de dades sobre investigadors, organitzacions i resultats (publicacions, conjunts de dades, etc.).

Des de les organitzacions de recerca, l’any 2015 l’empresa Digital Science presentà Global Research Identifier Database (GRID), una base de dades oberta d’identificadors únics per a l’ús públic per part de la comunitat investigadora. GRID es creà perquè no existia cap identificador institucional i, actualment ofereix 101.637 registres.

L’any 2019, es va posar en funcionament la iniciativa Research Organization Registry (ROR), un identificador institucional impulsat per la comunitat científica. L’empresa Digital Science va donar suport a la iniciativa ROR com a membre fundador i va proporcionar els registres inicials a través de GRID. Durant els últims tres anys, s’han realitzat importants esforços per mantenir sincronitzats els dos identificadors.

Recentment, Digital Science ha decidit retirar GRID i passar el relleu a ROR durant el darrer quadrimestre de l’any 2021. Es tracta d’evitar duplicitats i oferir un identificador institucional únic, sostenible, obert i usable per la comunitat científica.

La inclusió de ROR a plataformes com DataCite, CrossRef i ORCID, juntament amb el nivell de desenvolupament de la seva infraestructura tecnològica, sembla indicar que ha arribat a un nivell d’adopció per part de la comunitat que li garanteix un lloc a llarg termini en l’entorn dels identificadors persistents i les infraestructures de dades.

Per a més informació, podeu consultar la nota de premsa publicada per Digital Science.