El Departament de Salut i l’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS), juntament amb el Departament d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya, han impulsat la comunitat RIACat (Research Impact Assessment Catalunya). Aquesta iniciativa s’ha desenvolupat arrel de la necessitat d’identificar una estratègia comuna per avaluar l’impacte de la recerca a Catalunya. Les seves actuacions van dirigides a donar rellevància al valor social de la recerca, tant pel retiment de comptes a la societat com pel fet de facilitar la presa de decisions sobre polítiques i finançament públic.

Actualment, la comunitat RIACat està integrada per experts de les entitats següents: Secretaria d’Universitats i Recerca; AQuAS; Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR); Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU Catalunya); Institució CERCA; Associació Catalana d’Universitats Públiques (ACUP); i la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació (FCRI). L’any 2018, aquesta comunitat es va posar a treballar en l’adaptació del projecte International School on Research Impact Assessment (ISRIA) (2013) en resposta a la creixent necessitat de persones qualificades per impulsar, assessorar i mostrar l’impacte de la recerca a Catalunya.

L’impacte de la recerca es defineix com qualsevol efecte, canvi o benefici de la recerca sobre l’economia, la societat, la cultura, les polítiques públiques o els serveis i sobre la salut, el medi ambient o la qualitat de vida, més enllà de les activitats acadèmiques.  En aquest sentit, i segons diverses estimacions, el sistema públic de recerca català genera cada any més de 3.500 milions d’euros i cada investigador crea set llocs de treball gràcies als fons competitius que obté per als seus projectes. A més, cada euro invertit en recerca equival a un retorn de tres euros en valor social i econòmic.

Per a més informació, podeu consultar la nota de premsa publicada al lloc web de la Generalitat de Catalunya.