La revista Treballs de la Societat Catalana de Geografia, publicada per la Societat Catalana de Geografia (SCG), filial de l’Institut d’Estudis Catalans (IEC), ha publicat el número 84 (desembre 2017) en format d’accés obert. La revista es va iniciar l’any 1984 i té una periodicitat semestral. El seu objectiu és divulgar l’enfocament científic de la geografia; sensibilitzar la societat envers els problemes territorials, socials i ambientals; i enriquir el bagatge científic català en l’àmbit de les diverses disciplines geogràfiques.

Aquesta publicació s’edita en format paper i electrònic, i conté textos de jornades i conferències; articles; notes i documentació; i ressenyes dels diversos àmbits de la geografia. També presenta cròniques de les activitats realitzades per la SCG. Els resums dels articles es poden consultar en català, anglès i castellà. Aquest volum recull algunes de les aportacions més destacables del I Col·loqui Internacional en Geohumanitats (19-22 octubre, 2016), organitzat pel Departament d’Humanitats de la Universitat Pompeu Fabra (UPF).

Treballs de la Societat Catalana de Geografia es troba indexada a les bases de dades i classificacions següents: CARHUS Plus+ 2014; CIRC; DOAJ; Dulcinea; ISOC; Latindex; MIAR; RESH; SHERPA_RoMEO; i, per últim, URBADOC.

Per a més informació, podeu consultar el lloc web de la SCG i també l’Hemeroteca Científica Catalana (HCC) de l’IEC.