La revista «Treballs de la Societat Catalana de Biologia» és una publicació iniciada l’any 1913 i editada per la Societat Catalana de Biologia (SCB), filial de l’Institut d’Estudis Catalans (IEC). Es tracta d’una revista de periodicitat anual, que originalment publicava articles de recerca sobre diverses sessions científiques de la SCB. Ara, s’ha publicat en accés obert el volum 64 (2013).

El darrer volum porta per títol «Malalties del segle XXI» i aplega articles d’especialistes sobre l’evolució d’algunes malalties i de la ciència mèdica. L’objectiu és revisar la nova medicina i el desenvolupament que s’ha produït en les darreres dècades, associat al progrés tecnològic i el coneixement de per què i com emmalaltim, i el què es pot fer per a guarir i prevenir la malaltia.

 Des de la dècada dels noranta del segle XX, les jornades i congressos organitzats per la SCB normalment editen les seves publicacions pròpies. Des de llavors, la revista «Treballs de la Societat Catalana de Biologia» ha canviat de format i actualment consisteix en volums monogràfics sobre temes científics d’actualitat, amb articles de revisió i alta divulgació.

«Treballs de la Societat Catalana de Biologia» es troba indexada a les bases de dades següents: RACO; HISPANALatindex; Dialnet; DULCINEA; i  CSIC-ICYT.

Per a més informació, podeu consultar el lloc web de la SCB, així com l’Hemeroteca Científica Catalana (HCC) de l’IEC.