La Societat Catalana de Matemàtiques (SCM), filial de l’Institut d’Estudis Catalans (IEC), ha publicat en format d’accés obert el volum 2, número 1 (2016) de la revista Reports@SCM. Recentment, també ha publicat els preprints del volum 3, número 1 (2017). L’objectiu de la revista és donar suport als estudiants i investigadors joves en els seus primers passos en el món de la publicació de la investigació matemàtica.

Reports@SCM publica semestralment articles curts (màxim 10 pàgines) en totes les àrees de les matemàtiques pures, les matemàtiques aplicades i l’estadística matemàtica, incloent-hi també la física matemàtica, les ciències de la computació teòrica, i qualsevol aplicació a la ciència o la tecnologia, on la matemàtica juga un paper central aplicat. Els articles estan escrits en anglès, i els resums corresponents en català.

Per més informació, podeu consultar el lloc web de la SCM, així com també l’Hemeroteca Científica Catalana (HCC) de l’IEC.