La revista Miscel·lània Litúrgica Catalana és la publicació periòdica de la Societat Catalana d’Estudis Litúrgics (SCEL), filial de l’Institut d’Estudis Catalans (IEC). Recentment la revista ha publicat el volum 25 (2017) en format d’accés obert.

El primer número de Miscel·lània Litúrgica Catalana aparegué l’any 1978. Actualment, la revista te una periodicitat anual. L’àmbit de recerca en què es centra és la litúrgia —hispana i romanofranca— dels antics arquebisbats de Narbona i Tarragona i els temes que hi són relacionats.

La SCEL es va crear l’any 1969 i està adscrita a la Secció Històrico-Arqueològica de l’IEC. La Societat desenvolupa les seves activitats en les terres de llengua i cultura catalanes i té com a finalitat l’estudi i la publicació de la documentació relativa a la història dels usos litúrgics i paralitúrgics a Catalunya, així com en els territoris que formaren part de la Corona de Catalunya-Aragó.

La revista es troba indexada a les bases de dades i classificacions següents: CARHUS Plus+ 2014; Dulcinea; MIAR; RACO; i finalment, Sherpa/Romeo.

Per a més informació, podeu consultar el lloc web de la SCEL així com l’Hemeroteca Científica Catalana (HCC) de l’IEC.