Educació Química (EduQ) és una revista en llengua catalana de periodicitat quadrimestral, editada per la Societat Catalana de Química (SCQ), filial de l’Institut d’Estudis Catalans (IEC). El primer número va sortir l’any 2008 i vol ser un mitjà de difusió i intercanvi de propostes per a l’ensenyament de la química a tots els nivells. L’últim número publicat en format d’accés obert és el volum 23 (2017).

Aquest monogràfic està dedicat al 13è Congrés Europeu de Recerca en Educació Química ECRICE (European Conference on Research in Chemical Education), celebrat a Barcelona el setembre de 2016. Els articles que componen aquest volum es classifiquen segons l’encaix amb les seccions habituals de la revista i engloben les temàtiques següents: naturalesa i història de la ciència; ensenyament de les ciències basat en la indagació; avaluació per a l’aprenentatge; química i alfabetització científica; educació basada en el context de la química; la química en l’educació STEM; i finalment, les TIC en l’educació en química.

La revista Educació Química (EduQ) es troba indexada a les bases de dades i classificacions següents: Carhus + 2018; DulcineaMIARRACO; i, per últim, SHERPA/RoMEO.

Per a més informació, podeu consultar el lloc web de la SCQ, així com l’Hemeroteca Científica Catalana (HCC) de l’IEC.