Educació i HistoriaLa Societat d’Història de l’Educació dels Països de Llengua Catalana (SHE), filial de l’Institut d’Estudis Catalans (IEC), acaba de publicar en format d’accés obert el número 32 (juliol-desembre, 2018) de la revista semestral Educació i Història.

La revista s’inicià l’any 1994 i està especialitzada en estudis sobre educació des d’una perspectiva històrica. Els resums dels articles d’aquesta revista es poden consultar en català, en castellà i en anglès.

Els temes més habituals d’aquesta publicació són: el pensament pedagògic; les institucions educatives; els fenòmens de socialització i l’educació informal; la relació entre política i educació; la història de l’escola; l’educació del lleure; els llibres i materials escolars; les associacions juvenils i la història de la infància; i l’ensenyament de la història de l’educació. Aquest monogràfic es centra en la història política de l’educació, amb deu articles, a més de dos estudis i assajos.

Educació i Història es troba indexada a les bases de dades i classificacions següents: CARHUS Plus+ 2014; CIRC; CiteFactor; ERIH Plus; Dialnet; DICE; DOAJ; IRESIE; ISOC; Latindex; MIAR; OAJI; RACO; REDINED; i, per últim, RESH.

Per a més informació, podeu consultar el lloc web de la SHE, així com l’Hemeroteca Científica Catalana (HCC) de l’IEC.