Catalan Social Sciences ReviewLa revista «Catalan Social Sciences Review» ha publicat el número 3 (2013) en format d’accés obert. Es tracta d’una publicació anual de la Secció de Filosofia i Ciències Socials (SFCS) de l’Institut d’Estudis Catalans (IEC). L’objectiu de la revista és publicar articles en anglès que originalment foren escrits en català i que tracten de diversos temes de ciències socials dins l’àmbit de la recerca catalana.

Per a més informació, podeu consultar el lloc web de la SFCS, així com l’Hemeroteca Científica Catalana (HCC) de l’IEC.