La revista «Catalan Historical Review» ha publicat el número 6 (2013) en format d’accés obert. «Catalan Historical Review» és una revista anual creada l’any 2008, i editada en anglès i català per la Secció Històrico-Arqueològica (SHA) de l’Institut d’Estudis Catalans (IEC).

L’objectiu de la publicació és difondre internacionalment els grans temes de la història catalana, així com facilitar als estudiosos estrangers el coneixement del progrés de la historiografia als territoris de llengua i cultura catalanes.

Per a més informació, podeu consultar el lloc web de la SHA i l’Hemeroteca Científica Catalana (HCC) de l’IEC.