RETI: Revistes dels Estudis de Traducció i Interpretació

En funcionament des de l’any 2016, RETI: Revistes dels Estudis de Traducció i Interpretació conté indicadors de qualitat i altres informacions de 347 revistes especialitzades. Aquest projecte és el resultat de la col·laboració entre el Departament de Traducció i d’Interpretació i d’Estudis de l’Àsia Oriental i el personal de la Biblioteca d’Humanitats de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB).

RETI: Revistes dels Estudis de Traducció i Interpretació és un instrument per disposar de dades objectives sobre la qualitat i l’impacte de les revistes acadèmiques on publica el Personal Docent i Investigador (PDI) en l’àmbit dels Estudis de Traducció i Interpretació. Aquesta proposta respon a una necessitat d’informació bibliomètrica i constitueix una font d’informació útil per al PDI que ha de passar un procés d’avaluació de la trajectòria acadèmica i científica.

Aquest recurs d’informació presenta un llistat de les revistes acadèmiques amb els indicadors de qualitat procedents de 21 fonts valorades per entitats d’acreditació com AQU Catalunya o ANECA. A més, la fitxa de cada revista incorpora altres informacions d’interès: lloc web; catàlegs bibliogràfics; normes de publicació; permisos d’arxiu; política d’accés obert; i, per últim, si segueix un sistema d’avaluació d’experts. Es tracta d’un projecte viu, en revisió, actualització i millora constant amb l’objectiu de donar sempre un millor servei a la comunitat científica.

Finalment, també s’ofereix accés a REAO: Revistes d’Estudis de l’Àsia Oriental (amb els indicadors de qualitat de 224 revistes) i a l’informe bibliomètric H-index of Translation and Interpreting Journals according to Google Scholar Metrics (2011-2015).

Per a més informació, podeu consultar el lloc web de RETI: Revistes dels Estudis de Traducció i Interpretació.