El Govern de les Illes Balears ha presentat el resum executiu del nou Pla de Ciència, Tecnologia i Innovació (CTI) de les Illes Balears (2018-2022), impulsat des de la Direcció General d’Innovació i Recerca de la Vicepresidència i Conselleria d’Innovació, Recerca i Turisme. Aquest Pla es presenta després d’una conjuntura econòmica favorable que ha permès tancar, amb màxims històrics, indicadors com la inversió absoluta en R+D o el nombre de persones dedicades a activitats de recerca.

El Pla CTI té com a funció planificar la gestió del foment de la recerca, del desenvolupament tecnològic i de la innovació, i aconseguir que el coneixement que s’hi produeix sigui en més quantitat i de més qualitat. Així mateix, el document esmenta la necessitat de reforçar les estructures administratives de gestió de la recerca mitjançant el desenvolupament de la nova Llei de la Ciència. També es considera imprescindible realitzar una aposta ferma per la captació de talent, i en aquest sentit, el Pla contempla la creació de l’Institut per a la Recerca de les Illes Balears (IRIB).

El document recalca el creixement sostingut durant els darrers 5 anys dels resultats de l’R+D a les Illes Balears, així com l’increment d’aportació relativa al conjunt de la producció científica espanyola. En l’àmbit de l’excel·lència científica destaca l’acreditació, per primera vegada, de l’Institut de Física Interdisciplinària i Sistemes Complexos (IFISC) com unitat d’excel·lència María de Maeztu, així com l’acreditació de la Fundació Institut d’Investigació Sanitària Illes Balears (IdISBa). Durant els anys posteriors a la crisi, el sector privat també ha experimentat el creixement més gran de despesa en R+D de l’Estat, en el període 2013-2017. També s’incrementa el nombre d’empreses acreditades com pimes innovadores.

El Pla s’estructura a partir de 5 línies d’actuació: promoció del talent; consolidació de la base científica; impuls a la competitivitat; mesures d’acompanyament; i finalment, gestió del Pla. Aquestes línies es despleguen en una sèrie de programes, i cada programa engloba diferents mesures d’actuació. Una novetat del Pla CTI, per seguir els corrents europeus, és la incorporació dels reptes de la societat. El nou Pla també pretén consolidar una especialització intel·ligent que aprofiti les fortaleses i oportunitats que tenen les Illes Balears i aconseguir pal·liar les debilitats i les deficiències.

Val a dir que les actuacions que es desenvolupin en el marc del Pla, s’han de sotmetre a un seguiment basat en un sistema d’indicadors i mecanismes participatius. Aquest sistema es desglossa en diferents grups: indicadors de mitjans; indicadors de resultats; i per acabar, indicadors per a l’avaluació del sistema de ciència, tecnologia i innovació. El pressupost del Pla compta amb una aportació total de 410,8 milions d’euros per al període 2018-2022 per part de les diferents conselleries del Govern de les Illes Balears.

Per a més informació, podeu consultar el resum executiu del Pla de Ciència, Tecnologia i Innovació (CTI) de les Illes Balears (2018-2022) a la pàgina web de la Direcció General d’Innovació i Recerca del Govern de les Illes Balears.