ResearchGate és una plataforma dissenyada per científics orientada a facilitar la comunicació i la col·laboració del personal de recerca, a escala global. Basat en la web 2.0, permet als investigadors interactuar, compartir coneixements i col·laborar amb professionals de diferents camps, disciplines i especialitats.

Cada usuari disposa d’un perfil amb informació sobre els seus projectes, publicacions, experiència, etc., i mitjançant un motor de cerca, es pot consultar les dades d’altres professionals, centres de recerca o institucions. També incorpora un potent cercador de llocs de treball, que actualment conté més de 11.300 ofertes laborals, fet que el posiciona com la major borsa de treball especialitzada en el context mundial. També conté un catàleg ampli de conferències, un servei d’avisos de noves publicacions, debats, grups de treball privats (Workgroups) i públics (Topics), com per exemple Methods que té més de 10.000 seguidors, i l’establiment de vincles automàtics entre usuaris amb interessos similars. Així mateix, disposa de ResearchBlog on es poden consultar notícies sobre recerca i innovació. El servei que dóna aquesta xarxa social, que té més d’1 milió de científics inscrits, és gratuït.