CSICRecentment s’ha publicat el Reial Decret que reorganitza el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), amb la integració de tres altres organismes públics d’investigació: l’Instituto Español de Oceanografía (IEO); l’Instituto Nacional de Investigación Agraria y Alimentaria (INIA); i l’Instituto Geológico y Minero de España (IGME). D’aquesta manera, el CSIC comptarà amb una plantilla de més 12.500 persones i un pressupost anual superior als 1.100 milions d’euros.

Després de les dificultats de gestió tècnica i científica dels darrers anys, l’objectiu de la integració és flexibilitzar i millorar l’administració i les capacitats científiques i d’assessorament expert dels organismes implicats. Els tres OPIs integrats mantindran el nom i les activitats, passaran a tenir la categoria de “centre nacional” i impulsaran les capacitats estatals en àmbits bàsics com la política pesquera, l’agroalimentació o la transició ecològica.

A més del CSIC, mantenen l’estatus d’OPIs els organismes següents: l’Instituto de Salud Carlos III (ISCIII); el Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT); i, per últim, l’Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC).

Aquesta integració està emparada per la Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovació, que contempla la reorganització dels OPIs. En aquesta línia, el Ministerio de Ciencia e Innovació (MICINN) ha iniciat la reforma de la llei estatal, amb tres objectius fonamentals: crear una carrera científica atractiva i estable per atreure i retenir talent; impulsar la transferència de coneixement per potenciar la innovació basada en coneixement; i, finalment, millorar la governança del sistema espanyol de ciència, tecnologia i innovació.

Per a més informació, podeu consultar el Reial Decret de reorganització, així com la nota premsa publicada pel MICINN.