La plataforma de revistes Red Iberoamericana de Innovación y Conocimiento Científico (REDIB), iniciativa del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) i Universia, ha establert, recentment, un vincle de col·laboració amb l’empresa multinacional Clarivate Analytics. L’objectiu és consolidar un sistema d’informació bibliogràfica, en l’àmbit iberoamericà, que permeti la producció d’indicadors de qualitat editorial i científica en les publicacions.

A través d’un únic portal, REDIB ofereix accés obert a documents científics i acadèmics de qualitat contrastada per filtres previs, publicats per editors i altres productors de continguts de països iberoamericans o de temàtica iberoamericana, en un sentit tant geogràfic com cultural. Els continguts abracen totes les àrees científiques amb especial èmfasi a les ciències socials i les humanitats. Actualment la plataforma, que substitueix l’anterior portal e-Revistas del CSIC, compta amb 2.076 revistes i 661.233 documents.

REDIB té una filosofia de treball cooperativa, amb un accés a continguts al seu lloc original de producció, col·laboració voluntària dels editors i transparència en el procés de comunicació entre l’usuari i el productor de la informació. També potencia la innovació tecnològica per gestionar i localitzar la informació científica, i contribuir a la implantació de nous criteris de qualitat editorial: programes específics d’edició i publicació de continguts científics que permetin la interoperabilitatidentificadors que garanteixin l’accés permanent als continguts; o normalització d’autories, entre d’altres.

En el mesurament de la importància d’una revista, en el món científic es tenen en compte indicadors bibliomètrics com el factor d’impacte, l’índex d’immediatesa, l’índex h, el quartil d’una revista, les cites per article, l’impacte, la influència i el prestigi d’una revista, entre d’altres. Gràcies a la col·laboració amb l’empresa multinacional Clarivate Analytics, s’enriqueix la informació de les revistes científiques incloses a REDIB, que a la vegada estan indexades a la Web of Science Core Collection, conjunt d’índexs de citació de Clarivate Analytics. Amb aquestes dades es pretén elaborar un rànquing de publicacions iberoamericanes.

Per a més informació, podeu consultar la nota de premsa publicada al lloc web del CSIC.