La Red Iberoamericana de Ciencia y Tecnología (REDCYT) és una xarxa acadèmica que contempla un ampli ventall de disciplines i s’adreça a estudiants, professionals i públic en general. Alguns dels objectius principals de la REDCYT són difondre l’activitat científica i tecnològica de la regió i promoure trobades acadèmiques (cursos, conferències, reunions, etc.), tant presencials com virtuals.

Per una altra part, el lloc web de la REDCYT facilita la interacció entre els membres de la comunitat, mitjançant grups de discussió, butlletins i xarxes socials per tal de compartir informació. També proporciona accés a diversos recursos d’informació vinculats a la ciència i la tecnologia, com ara dipòsits digitals, blogs, revistes electròniques, associacions professionals i d’altres relacionats amb les diferents àrees temàtiques.

Per a més informació, podeu consultar la pàgina web de la REDCYT.