n

Documents - Recursos materials

Aquest apartat està integrat, bàsicament, per informes i memòries publicats per entitats públiques i privades especialitzades.

L’abast cronològic dels documents és des de l’any 2013 fins al 2017. L’àmbit geogràfic abasta documents d’entitats de les terres de llengua i cultura catalanes, de l’Estat espanyol i d’Europa. Es detalla l’editorial, l’any d’edició i la mida de cada document.

 

Terres de llengua i cultura catalanes

ACCIÓ. TECNIO: Directori agents desenvolupadors i facilitadors. [En línia]
Editorial: ACCIÓ. Any Edició: 2019.

CSUC. Memòria d’activitats 2017.
Editorial: Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC). Any Edició: 2018. Mida: 3,65 MB.

Generalitat de Catalunya. Els fons FEDER de recerca 2007-2013.
Editorial: Generalitat de Catalunya. Any Edició: 2014. Mida: 822 KB.

XPCAT. Memòria 2015.
Editorial: Xarxa de Parcs Científics i Tecnològics de Catalunya (XPCAT). Any Edició: 2016. Mida: 4,67 MB.

 

Estat espanyol

APTE. Directorio 2018. [En línia]
Editorial: Asociación de Parques Científicos y Tecnológicos de España (APTE). Any Edició: 2018.

APTE. Memoria 2017. [En línia]
Editorial: Asociación de Parques Científicos y Tecnológicos de España (APTE). Any Edició: 2018.

Consejo de Política Científica, Tecnológica y de Innovación. Mapa de infraestructuras científicas y técnicas singulares (2017-2020).
Editorial: Consejo de Política Científica, Tecnológica y de innovación. Any Edició: 2018. Mida: 287 KB.

FEDIT. Informe anual 2017: centros tecnológicos de España. [En línia]
Editorial: FEDIT, Centros Tecnológicos de España. Any Edició: 2018.

 

Europa

ESFRI. ESFRI Roadmap 2018 – Strategy Report on Research Infrastructures.
Editorial: European Strategy Forum on Research Infrastructures (ESFRI). Any Edició: 2018. Mida: 14,1 MB.