n

Documents - Recursos materials

Aquest apartat està integrat, bàsicament, per informes i memòries publicats per entitats públiques i privades especialitzades.

L’abast cronològic dels documents és des de l’any 2007 fins al 2020. L’àmbit geogràfic abasta documents d’entitats de les terres de llengua i cultura catalanes, de l’Estat espanyol i d’Europa. Es detalla l’editorial, l’any d’edició i la mida de cada document.

 

Terres de llengua i cultura catalanes

ACCIÓ. TECNIO: Directori agents desenvolupadors i facilitadors. [En línia]
Editorial: ACCIÓ. Any Edició: 2019.

CSUC. Memòria d’activitats 2020.
Editorial: Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC). Any Edició: 2021. Mida: 3,32 MB.

Generalitat de Catalunya. Els fons FEDER de recerca 2007-2013.
Editorial: Generalitat de Catalunya. Any Edició: 2014. Mida: 822 KB.

XPCAT. Memòria 2020.
Editorial: Xarxa de Parcs Científics i Tecnològics de Catalunya (XPCAT). Any Edició: 2021. Mida: 1,94 MB.

 

Estat espanyol

APTE. Directorio 2021.
Editorial: Asociación de Parques Científicos y Tecnológicos de España (APTE). Any Edició: 2021. Mida: 69,5 MB.

       APTE. Infraestructuras para la innovación en los parques científicos y tecnológicos españoles.
       Editorial: Asociación de Parques Científicos y Tecnológicos de España (APTE). Any Edició: 2019. Mida: 15,9 MB.

APTE. Memoria 2020.
Editorial: Asociación de Parques Científicos y Tecnológicos de España (APTE). Any Edició: 2021. Mida: 6,88 MB.

Consejo de Política Científica, Tecnológica y de Innovación. Mapa de infraestructuras científicas y técnicas singulares (2017-2020).
Editorial: Consejo de Política Científica, Tecnológica y de innovación. Any Edició: 2019. Mida: 8,42 KB.

FEDIT. Informe anual 2019: centros tecnológicos de España.
Editorial: FEDIT, Centros Tecnológicos de España. Any Edició: 2020. Mida: 64,44 MB.

 

Europa

ESFRI. ESFRI Roadmap 2018 – Strategy Report on Research Infrastructures.
Editorial: European Strategy Forum on Research Infrastructures (ESFRI). Any Edició: 2018. Mida: 14,1 MB.