n

Documents - Recursos econòmics

Aquest apartat està integrat, bàsicament, per informes i memòries publicats per entitats públiques i privades especialitzades.

L’abast cronològic dels documents és des de l’any 2007 fins al 2022. L’àmbit geogràfic abasta documents d’entitats de les terres de llengua i cultura catalanes, de l’Estat espanyol i d’Europa. Es detalla l’editorial, l’any d’edició i la mida de cada document.

 Pa

Terres de llengua i cultura catalanes

        AGAUR. European Research Council –  Participació catalana (gener 2021).
        Editorial: Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR). Any Edició: 2021. Mida: 381 KB.

AGAUR. Fact Sheet H2020 – Participació de Catalunya (abril 2021).
Editorial: Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR). Any Edició: 2021. Mida: 1 MB.

AGAUR. Resultats de la participació catalana als ajuts de l’European Research Council del 7è PM i Horizon 2020 (maig 2021).
Editorial: Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR). Any Edició: 2021. Mida: 747 KB.

CREDA-UPC-IRTA. La participació catalana en els fons europeus competitius 2014-2019.
Editorial: Generalitat de Catalunya. Any Edició: 2020. Mida: 2,48 MB.

Generalitat de Catalunya. Pacte Nacional per a la Recerca i la Innovació: Informe de seguiment 2015.
Editorial: Generalitat de Catalunya. Any Edició: 2015. Mida: 1,70 MB.

Generalitat de Catalunya. El finançament de les activitats d’R+D+I per part de la Generalitat de Catalunya l’any 2019: dades bàsiques.
Editorial: Generalitat de Catalunya. Any Edició: 2020. Mida: 869 KB.

Generalitat de Catalunya. Pla de Recerca i Innovació de Catalunya 2010-2013.
Editorial: Generalitat de Catalunya. Any Edició: 2010. Mida: 16,4 MB.

Generalitat de Catalunya. Pla Estratègic de Recerca i Innovació en Salut (PERIS 2016-2020).
Editorial: Generalitat de Catalunya. Any Edició: 2016. Mida: 2,28 MB.

Generalitat de Catalunya. Pla estratègic de Recerca, Innovació i Transferència agroalimentària de Catalunya (2013-2020).
Editorial: Generalitat de Catalunya. Any Edició: 2013. Mida: 2,06 MB.

Generalitat Valenciana. Pla General Estratègic de Ciència i Tecnologia de la Comunitat Valenciana (PGECIT) 2016-2019.
Editorial: Generalitat Valenciana. Any Edició: 2016. Mida: 3,14 MB.

Govern de les Illes Balears. Pla de Ciència, Tecnologia i Innovació de les Illes Balears (2018-2022).
Editorial: Govern de les Illes Balears. Any Edició: 2019. Mida: 2,33 MB.

 

Estat espanyol

Agencia Estatal de Investigación. Información estadística de ayudas. [En línia].
Editorial: Agencia Estatal de Investigación. Any Edició: 2020.

CDTI. Horizonte 2020: Guía del participante.
Editorial: Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI). Any Edició: 2014. Mida: 10 MB.

CDTI. Participación española en Horizonte 2020: Resultados provisionales (2014-2019) (junio 2020).
Editorial: Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI). Any Edició: 2020. Mida: 1,98 MB.

CDTI. Participación española en Horizonte 2020: Resultados provisionales por CCAA (2014-2019) (junio 2020).
Editorial: Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI). Any Edició: 2020. Mida: 2,82 MB.

COSCE. Informe de urgencia sobre la inversión en I+D+I en el Proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2019.
Editorial: Confederación de Sociedades Científicas de España (COSCE). Any Edició: 2019. Mida: 150 KB.

FECYT. Análisis ICONO: La participación española en el programa ERC (2008-2013).
Editorial: Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT). Any Edició: 2015. Mida: 1,52 MB.

MINECO. Estrategia Española de Ciencia y Tecnología y de Innovación (2013-2020).
Editorial: Ministerio de Economía y Competitividad (MINECO). Any Edició: 2013. Mida: 1,2 MB.

MICINN. Estrategia Española de Ciencia y Tecnología y de Innovación (EECTI, 2021-2027).
Editorial: Ministerio de Ciencia e Innovación (MICINN). Any Edició: 2020. Mida: 3,6 MB.

MINECO. Plan Estatal de Investigación Científica, Técnica y de Innovación (2017-2020).
Editorial: Ministerio de Economía y Competitividad (MINECO). Any Edició: 2017. Mida: 902 KB.

 

Europa

ERC. Science behind the projects.
Editorial: European Research Council (ERC). Any Edició: 2015. Mida: 4,37 MB.

European Commission. Commitment and coherence: Ex-post-evaluation of the 7t EU Framework Programme (2007-2013).
Editorial: European Commission. Any Edició: 2015. Mida: 1,94 MB.

European Commission. Horizon 2020 in brief.
Editorial: European Commission. Any Edició: 2014. Mida: 594 KB.

European Commission. Horizon 2020: Monitoring Report 2015.
Editorial: European Commission. Any Edició: 2016. Mida: 5,75 MB.

European Commission. Horizon 2020: The Framework Programme for Research and Innovation. Impact Assessment Report.
Editorial: European Comission. Any Edició: 2011. Mida: 1,71 MB.

European Commission. Horizon 2020: The Framework Programme for Research and Innovation.
Editorial: European Comission. Any Edició: 2011. Mida: 91,7 KB.

European Commission. Interim evaluation of Horizon 2020.
Editorial: European Commission. Any Edició: 2017. Mida: 6,83 MB.