EPOSegons l’«Anual report 2013» de l’European Patent Office (EPO), les sol·licituds de patents van créixer un 2,8%. Es tracta d’un nou rècord que demostra que Europa segueix sent un mercat clau per a la innovació. El nombre de sol·licituds de patents que va rebre l’EPO l’any 2013 va ser de 266.000, 8.000 més que l’any anterior. Quant al nombre de concessions, l’oficina europea va concedir 66.700 patents, és a dir, un 1,6 % més que el 2012. En aquest marc, l’EPO destaca el paper de les empreses europees que patenten tecnologia intensiva per a fomentar l’ocupació i el creixement de l’economia.

Pel que fa a les patents sol·licitades per país i regió, els 38 estats membres de l’EPO mantenen el mateix percentatge de patents que l’any anterior, amb un 35% de les sol·licituds. Novament, gairebé dues terceres parts de les sol·licituds provenen de fora d’Europa. Els països més actius són (Gràfic 1, feu un clic per ampliar la informació): els Estats Units (24% del total); el Japó (20%); Alemanya (12%); la Xina (8%); Corea del Sud (6%); França (5%); Suïssa i els Països Baixos (tots dos 3%); i el Regne Unit i Suècia (tots dos el 2%).

Gràfic 1. Sol·licituds de patents europees per països d’origen (2012-2013)

La força que té la tecnologia en països líders a Europa també es reflecteix en les sol·licituds de patents per milió d’habitants. Així, Suïssa encapçala la llista amb 832 sol·licituds per milió d’habitants, la segueix Suècia (402), Finlàndia (360), Dinamarca i els Països Baixos (tots dos 347). Si es comparen regions econòmiques, veiem que el Japó, amb 177 sol·licituds, es situa molt endavant de Corea del Sud i la mitjana de la Unió Europea (UE) (ambdós 129), dels Estats Units (107) i de la Xina (3). En aquest sentit, l’any 2013 les sol·licituds totals d’Àsia van representar gairebé les tres quartes parts del creixement de l’EPO. Això es deu principalment al predomini de les empreses asiàtiques en els sectors de la computació, i la comunicació electrònica i digital.

La indústria europea ha mantingut el seu nivell d’activitat de l’any anterior, però amb diferències regionals força marcades. Especialment, els Països Baixos (17,2%), Dinamarca (8,1 %) i Suècia (7,5%), així com els estats membres amb nivells baixos de sol·licituds com ara Portugal (34,5%); Turquia ( 31,9%); la República Txeca (26,5%); i Irlanda (9,4%), van presentar tendències creixents en comparació amb el 2012. Les sol·licituds presentades a França (1,1%), Finlàndia (0,6%) i Àustria (0,2%) van augmentar moderadament. Altres països fins i tot han vist una disminució en les sol·licituds de patents, com és el cas de Bèlgica (-7,4%), Alemanya (-5,4%), el Regne Unit (-3%), Itàlia (-2,7%) , Suïssa (-2%) i Espanya (-1%).

En 9 dels 10 sectors tecnològics més importants (Gràfic 2), les empreses europees han presentat un nombre més elevat de sol·licituds. En aquest sentit, han recuperat el primer lloc abans ocupat pels Estats Units, en el camp de la tecnologia mèdica (41% de les empreses europees, el 39 % dels Estats Units). Els europeus també van quedar ben situats en l’àmbit del transport (en particular en els sectors d’automoció i aeroespacial), amb el 60% de totes les aplicacions en el camp dels motors, bombes i turbines (incloses les tecnologies d’energia verda), 56% del total , i el camp de les tècniques de mesura (54%).

Gràfic 2. Principals sectors tècnològics de les sol·licituds de patents europees (2013)

patent2

Per accedir a informació més detallada sobre les patents sol·licitades podeu consultar l’«Anual report 2013» al lloc web de l’EPO, així com altres entrades sobre aquest tema publicades al Blog.