euAmb l’objectiu de fomentar la recerca i la innovació inclusiva i sostenible, la Comissió Europea (CE) ha establert el concepte transversal de «Responsible Research and Innovation (RRI)» («Recerca i Innovació Responsable»), en el marc del programa Horizon 2020. Amb aquesta iniciativa es pretén que tots els actors implicats (investigadors, ciutadans, polítics, empresaris, etc.) treballin conjuntament perquè els processos i resultats de la recerca i la innovació estiguin alineats amb les expectatives i confiança de la societat per la ciència.

El marc d’actuació que s’aplica a l’RRI se sustenta en 6 dimensions: ètica; gènere; educació científica; participació ciutadana; accés obert; i finalment, governança. En aquest context, s’està executant el projecte europeu RRI Tools, finançat pel 7th Framework Programme (FP7, 2007-2013) i que compta amb la participació de 26 institucions que tenen una experiència rellevant en diferents aspectes de l’RRI. La iniciativa està liderada per l’Obra Social ‘la Caixa’ i vol desenvolupar en el trienni 2014-2016 un conjunt de recursos digitals per a difondre i aplicar l’RRI en els programes de recerca europeus.

Per a més informació detallada d’aquesta iniciativa podeu accedir al lloc web del projecte RRI Tools, així com la pàgina «Science With And For Society (SWAFS)» de la CE.