El Cybermetrics Lab del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) ha presentat la darrera edició del Ranking Web of Repositories, corresponent al mes de maig del 2021. L’objectiu d’aquest rànquing internacional és donar suport a iniciatives d’accés obert per al lliure accés a les publicacions científiques i acadèmiques en format electrònic.

El Cybermetrics Lab es dedica a l’anàlisi quantitativa d’Internet i de continguts web, sobretot d’aquells relacionats amb el procés de generació i comunicació del coneixement científic. Així, l’ús d’indicadors cibermètrics complementa els resultats obtinguts mitjançant mètodes bibliomètrics. Els indicadors web s’utilitzen per mesurar la visibilitat global i l’impacte dels dipòsits científics.

A més del Ranking Web of Repositories, el Cybermetrics Lab també gestiona productes relacionats (com, per exemple, els rànquings dedicats a universitats, centres de recerca, i hospitals) i ofereix un decàleg de bones pràctiques per a institucions científiques i acadèmiques de cara a tenir una presència web adequada.

El Ranking Web of Repositories conté dipòsits digitals que tenen domini o subdomini web propi i que inclouen publicacions amb sistema d’avaluació d’experts (en anglès, peer review). Es distingeixen quatre llistats de repositoris: el conjunt de tots els repositoris (temàtics i institucionals); repositoris institucionals (n’hi ha 2 de catalans i 2 de valencians entre els 100 primers); portals de revistes (211) i sistemes d’informació de la recerca CRIS (Current Research Information Systems).

Pel que fa als repositoris espanyols se n’inclouen 97 dels quals 18 són de Catalunya, 7 del País Valencià i 1 de les Illes Balears. Dels 10 primers repositoris de la llista,  RACO (Revistes Catalanes amb Accés Obert) (Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya) i UPCommons (Universitat Politécnica de Catalunya) destaquen en segona i tercera posició del rànquing.  D’altra banda, RiuNet Repositorio Institucional (Universitat Politècnica de València), Dipòsit Digital de Documents (Universitat Autònoma de Barcelona) i RUA (Universitat d’Alacant) es situen en sisena, setena i vuitena posició, respectivament. Així mateix, l’Hemeroteca Científica Catalana (Institut d’Estudis Catalans) apareix en el lloc 44.

Per a més informació, podeu consultar l’edició actual del Ranking Web of Repositories.