El repositori cooperatiu de Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO) permet consultar, en accés obert, els articles a text complet de revistes científiques, culturals i erudites catalanes. Actualment, es poden consultar 500 revistes, 215.576  articles (el 90 % en accés obert) i 194.187 texts complets de 94 institucions editores. La principal finalitat del dipòsit és augmentar la visibilitat i consulta de les revistes que inclou, i difondre la producció científica i acadèmica que es publica a revistes catalanes. RACO és un projecte del Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC) i de la Biblioteca de Catalunya i compta amb el suport de la Generalitat de Catalunya.

El repositori funciona amb el programa de codi lliure Open Journal Systems (OJS), el qual permet fer cerques per autor/a i/o títol d’article i per títol, matèria o institució editora de la revista. De cadascun dels articles es pot consultar la citació bibliogràfica recomanada, les estadístiques de consulta, exportar la referència bibliogràfica al gestor Mendeley, recomanar lectures a companys, exportar el registre per incloure en el catàleg de la biblioteca, entre d’altres. Així mateix, ofereix la possibilitat de subscriure’s al servei d’alerta de qualsevol de les revistes que inclou per rebre per correu electrònic l’avís de nous números publicats.

Des de l’any 2006, RACO ha rebut més de 80 milions de consultes, de les quals 10 milions s’han realitzat durant el 2018. El repositori usa el protocol d’interoperabilitat de l’Open Archives Initiative (OAI), fet que permet incrementar la visibilitat dels articles publicats a les revistes que incorpora, en oferir-se conjuntament amb d’altres repositoris internacionals (com per exemple, OpenAire). Així mateix, també es troben disponibles al Catàleg Col·lectiu de les Universitats de Catalunya (CCUC), i a bases de dades de recursos electrònics com Ex Libris i EBSCO.

Val a dir que la revista número 500 ha estat Lligall, una publicació científica de l’Associació d’Arxivers-Gestors de Documents de Catalunya, iniciada l’any 1988, que recull els principals debats i aportacions sobre la teoria i la pràctica arxivística del país. La revista està classificada dins la categoria D del sistema de classificació CARHUS Plus+ 2018 de l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR).

Per a més informació podeu accedir al lloc web de RACO.