RedOTRILa RedOTRI de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) ha presentat l’Informe sobre prácticas habituales en la creación de spin-off/EBT desde los Centros Públicos de Investigación.

L’informe tracta de reflectir la diversitat de pràctiques en el procés de creació d’empreses als centres públics de recerca de l’Estat espanyol. La finalitat és aportar valor als tècnics i promotors dedicats a tasques d’emprenedoria, perquè la creació d’empreses derivades (spin-off) i d’empreses de base tecnològica (EBT) és un dels principals instruments per transferir els resultats del coneixement científic.

Aquest estudi es basa en una enquesta estatal, estructurada en sis seccions: objectiu principal per crear l’empresa; definició; participació en el capital social; participació del personal investigador; contracte de transferència de tecnologia (llicència); i, finalment, instal·lacions. L’enquesta l’han respost 44 entitats, de les quals 42 són universitats.

Cal destacar que un 91 % de les empreses es creen per afavorir la transferència de coneixement, a través de l’explotació de resultats d’investigació generats a la mateixa institució. La majoria d’empreses s’orienten a la comercialització de serveis d’alt valor afegit (77 %), clarament per sobre dels productes (23 %).

Un percentatge minoritari de les institucions (14 %) no participa mai en el capital social de les empreses, mentre que un 41 % hi participa sempre i un 45 % deixa oberta la possibilitat segons el cas. De les institucions que participen en el capital social, la majoria ho fan amb una participació inferior al 10 % i sense intervenció en les decisions executives de les empreses. A la vegada, un 80 % de les institucions declara que el seu personal promotor participa en el capital social.

Per a més informació, podeu consultar l’Informe sobre prácticas habituales en la creación de spin-off/EBT desde los Centros Públicos de Investigación de la RedOTRI, així com altres entrades sobre transferència publicades per l’Observatori de la Recerca (OR-IEC).