L’Observatorio Mujeres, Ciencia e Innovación (OMCI), adscrit al Ministerio de Ciencia e Innovación (MICINN), ha publicat l’informe Estudio sobre la situación de las jóvenes investigadoras en España. L’objectiu és identificar les situacions de desigualtat, els àmbits on es produeixen, conèixer la percepció dels investigadors respecte aquestes situacions i realitzar recomanacions que serveixin de base per dissenyar polítiques públiques.

Pel que fa a la metodologia de l’estudi, s’inclou el personal investigador jove, habitualment referit   com   Early   Career   Researchers (ECR), i es considera una  referència  de  fins a 40  anys d’edat. Així mateix, aquelles persones que estan realitzant la seva tesi doctoral en l’actualitat, o que ja tenen el doctorat i es troben en llocs d’investigació, però encara no són titulars. En total, s’han utilitzat més de 90 referències bibliogràfiques que abasten Espanya, el continent europeu i els Estats Units, principalment en l’última dècada. S’han obtingut dades de l’Instituto  Nacional  de  Estadística (INE), dels informes Científicas  en  Cifras  2017  i  She  Figures  2018, així com altres dades  proporcionades pel MICINN.

En aquest estudi hi participen un total de 5.606 persones on les dones representen el 61 % de  la mostra amb 3.415  respostes  registrades, i  els  homes el  39 %,  amb  2.191 respostes. Pel que fa al tipus de centre d’investigació, el 63,6 % pertany a la universitat pública, el 27,6 % als Organismes Públics d’Investigació (OPIs) i el 7,7 % a la universitat privada.

L’informe exposa que el personal investigador jove a Espanya està compost per un 48 % de científiques i en el seu conjunt, les dones representen un percentatge important, més del 40 % dels efectius totals de la investigació a Espanya (43 % en el sector de l’ensenyament superior, 52 % en el sector de l’administració pública, i més del 50 % en els OPIs), i la seva participació tendeix a augmentar. No obstant això, abandonen la carrera científica, en proporcions majors que els seus homòlegs homes, especialment en les àrees STEM (Ciència, Tecnologia, Enginyeria i Matemàtiques). A Espanya, s’observa que la major problemàtica es troba en la tecnologia i l’enginyeria, on només es concentra un 6 % del total de joves investigadores.

D’altra banda, les exigències de dedicació, mobilitat i competitivitat, les dificultats de finançament i la conciliació amb la vida personal o familiar poden fer de la carrera investigadora una carrera d’obstacles per a les dones joves. També s’afegeix la persistència d’un model de carrera investigadora on es perpetuen estereotips i biaixos de gènere en base a les normes socials en què aquest va ser dissenyat, al seu moment, per homes. L’estudi també recalca que situacions de discriminació per raó de sexe o d’assetjament sexual poden afectar joves investigadores si es toleren entorns de treball sexistes. En aquest sentit, les dades constaten que un 8,6 % de les dones participants a l’enquesta ha patit assetjament sexual, i un 14 %, assetjament per raó de sexe. A més, el 9,7 % dels homes i el 9,4 % de les dones enquestats coneixen persones que han patit assetjament sexual.

En aquest marc, es destaca que el dilluns vinent, 8 de març, és el Dia internacional de la Dona un bon moment per reflexionar sobre els avanços aconseguits, demanar més canvis i celebrar la valentia i la determinació de les dones que han jugat un paper clau en la història dels seus països i comunitats. També serveix per reivindicar el feminisme denunciant el masclisme i els micromasclismes.

Per a més informació, podeu consultar l’informe Estudio sobre la situación de las jóvenes investigadoras en España al lloc web del MICINN.