L’Organització de les Nacions Unides per a l’Educació, la Ciència i la Cultura (UNESCO) ha publicat l’informe Women in science 2020, que presenta les darreres dades de la UNESCO Institute for Statistics (UIS) sobre investigació i desenvolupament experimental (R+D). En general, l’estudi conclou que les dones representen una minoria dels investigadors del món. La UIS és l’oficina d’estadística de la UNESCO i és el dipositari de les Nacions Unides per a estadístiques globals en els camps de l’educació, la ciència i la tecnologia, la cultura i la comunicació.

Aquesta anàlisi presenta perfils regionals i mundials, i destaca on prosperen les dones en les ciències i on estan menys representades. Les investigadores són professionals que es dediquen a la concepció o creació de nous coneixements. Així mateix, realitzen investigacions i milloren o desenvolupen conceptes, teories, models, instrumentacions tècniques, programari o mètodes operatius, en el marc dels projectes d’R+D (Manual de Frascati, 2015). Val a dir que tot i la demanda creixent d’estadístiques internacionals comparables a nivell nacional sobre ciències, les dades nacionals i el seu ús en la presa de decisions polítiques sovint es mantenen limitades.

L’informe inclou les dades del 2018 i anys anteriors sobre la bretxa de gènere entre dones i homes en la ciència, del global d’investigadors. La gran majoria de les dades es basen en el nombre total de persones ocupades en R+D, les quals inclouen els empleats a temps complet i a temps parcial. Les mitjanes regionals per a la proporció d’investigadores (només en les dades disponibles per al 2017) són: 48,5 % per a l’Àsia Central: 45,8 % per a l’Amèrica Llatina i el Carib; 40,9 % per als Estats àrabs; 39,0 % per a l’Europa central i oriental; 32,9 % per a l’Amèrica del Nord i Europa occidental; 31,1 % per a l’Àfrica subsahariana; 30,0 % per al món; 25,0 % per a l’Àsia Oriental i el Pacífic; i finalment, 23,1 % per a l’Àsia del Sud i l’Àsia Occidental.

Per a més informació detallada, podeu consultar l’informe Women in science 2020 al lloc web de la UIS.