Al portal web MERIDIÀ es pot consultar l’Informe Pressupost per a activitats d’R+D+I per comunitats autònomes, amb les dades del període 2002-2012. La font d’informació és l’Observatorio Español de I+D+I (ICONO), que ha publicat les dades oficials del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas a partir dels pressupostos autonòmics i de l’Administració General de l’Estat espanyol. La informació conté els crèdits pressupostaris inicials (globals o sense despeses financeres) destinats a activitats de Recerca i Desenvolupament (R+D) i d’Innovació empresarial, a més del percentatge respecte al total del pressupost de cada comunitat i del govern central. Val a dir que les dades es poden consultar també en forma de mapa autonòmic.

L’anàlisi de les dades permet extreure consideracions força interessants des de la perspectiva de les diferents polítiques científiques i tecnològiques. Així, en 8 anys la inversió global de totes les comunitats i de l’Estat espanyol gairebé es va triplicar, passant de 4.474,3 milions d’euros (any 2002) a 12.324,2 (any 2009). D’altra banda, la crisi econòmica ha comportat el retorn a indicadors propers a l’any 2006 (8.225,7 milions d’euros),  amb una inversió de 8.839 milions l’any 2012.

Mapa Pressupost I+D+ILa comparació de les dades del 2012 per comunitats autònomes constata un panorama bastant heterogeni. En termes absoluts, els territoris amb més pressupost destinat a activitats d’R+D+I són Andalusia (683,6 milions), el País Basc (380,5), Catalunya (255,5), Castella Lleó (243,9), Madrid (138,8) i el País Valencià (118,6). En termes relatius respecte al pressupost global, tots els territoris de llengua i cultura catalanes se situen l’any 2012 per sota de l’1%, allunyats de les posicions capdavanteres: La Rioja (5,3%), el País Basc (3,6%), Castella Lleó (2,5%), Andalusia (2,1%) i Navarra (2,1%). Ara bé, l’anàlisi de les dades sense despeses financeres modifica parcialment el panorama. Així, Catalunya ha retallat sobretot el finançament de la innovació empresarial, mentre que, per exemple, Castella Lleó hi dedica la major part del seu pressupost.

Per a més informació, podeu consultar el lloc web d’ICONO, així com l’apartat de Recursos econòmics del portal MERIDIÀ.