L’empresa tecnològica Digital Science, amb el suport de l’editorial Springer Nature i el repositori digital Figshare, ha publicat l’informe The State of Open Data 2020. Aquest estudi anual, elaborat per primera vegada l’any 2016, mesura el progrés en dades obertes amb la col·laboració d’experts d’arreu del món.

L’informe, en què han participat 4.500 investigadors, descriu majoritàriament l’impacte de la pandèmia COVID-19 en la investigació i com això ha influït en el comportament de la compartició de dades dels investigadors.

En general, les principals conclusions són que un 32 % dels investigadors considera que la seva tasca de recerca ha estat ‘extremadament’ o ‘molt impactada’ pel brot de la COVID-19. D’altra banda les àrees més afectades per la pandèmia són: química (47 %), biologia (39 %), medicina (36 %) i ciència dels materials (36 %). El menor nivell d’impacte es registra en humanitats i ciències socials (20 %). Així mateix es destaca que els investigadors en medicina i/o els que treballen en un entorn clínic són més propensos a afirmar que esperen veure augmentar les col·laboracions com a resultat de l’impacte de la COVID-19, en comparació amb la mostra més àmplia.

Val a dir que l’estudi mostra que el 43 % dels investigadors ja han utilitzat o és probable que reutilitzin, en certa mesura, les subvencions econòmiques rebudes per a la investigació de la COVID-19. Així mateix, més d’un terç dels investigadors esperen veure més col·laboració com a resultat de l’impacte de la pandèmia. En aquest sentit, països com el Brasil i l’Índia, on el seu impacte en la recerca sembla significatiu, al voltant de la meitat esperen que la col·laboració augmenti com a resultat.

L’informe també fa palès que al 2018, el 60 % dels enquestats mai havia sentit a parlar dels principis FAIR (findable, accessible, interoperable and reusable). Enguany, aquest nombre es redueix al 39 % i la familiaritat general amb aquests principis augmenta del 15 % al 24 %.

Pel que fa a l’intercanvi de dades, el 55 % dels investigadors consideren que hauria de ser part dels requisits per a la concessió de subvencions. D’altra banda, només el 13 % dels enquestats consideren que els investigadors reben actualment suficient crèdit per compartir dades, mentre que el 59 % consideren que en van rebre molt poc.

Finalment, l’estudi recalca que la crisi de la COVID-19 ha posat de relleu el valor i la importància de l’intercanvi de dades, la conservació i la bona gestió per tal d’augmentar la reproductibilitat i la fiabilitat de la recerca. En aquest marc, es detecten actituds i comportaments cada vegada més positius a l’hora de compartir dades. Tot i això, molts investigadors i membres de la comunitat investigadora s’enfronten a obstacles, ja sigui a causa dels reptes de les pràctiques laborals, de la manca d’eines o serveis que els donin suport, o de la concepció errònia més àmplia sobre el paper, l’ús i la reutilització adequada de les dades.

Per informació més detallada, podeu consultar l’informe The State of Open Data 2020 i les edicions anteriors al lloc web de Figshare.