Nature & Science«Nature» i «Science» són dues de les principals revistes científiques del món, amb un gran impacte internacional. Per tant, el nombre de documents publicats en aquestes dues revistes és un dels indicadors a tenir en compte a l’hora de calibrar un sistema científic.

L’Observatori de la Recerca de l’IEC (OR-IEC) ha analitzat les dades bibliomètriques de la producció científica d’institucions catalanes publicada a ambdues revistes en el període 2001-2012. A més, s’han comparat les dades de Catalunya amb la dels altres països que també publiquen a «Nature» i «Science». Així, des de l’any 2001, el nombre de documents d’institucions catalanes ha crescut exponencialment, fins a representar un 0,83% del total en el quadrienni 2009-2012. Els resultats són encara millors si considerem l’indicador de nombre de documents per milió d’habitants, on Catalunya ocupa la 14a posició en el rànquing de països.

Metodològicament, l’estudi recull les dades de qualsevol tipus de document publicat a les revistes «Nature» i «Science», a partir de la consulta de la base de dades Science Citation Index (SCI). Per facilitar l’anàlisi de la informació s’ha segmentat el període 2001-2012 en 3 quadriennis: 2001-2004, 2005-2008 i 2009-2012. Els indicadors utilitzats són:
a) Nombre de documents (articles, revisions, editorials, cartes, etc.)
b) Percentatge sobre el total de documents publicats per les dues revistes (naturalment, hi ha documents amb diversos països implicats i, per tant, la suma dels percentatges supera el 100%).
c) Nombre de documents per milió d’habitants (per evitar distorsions, s’han exclòs països amb menys de 100.000 habitants: Bermudes, Mònaco, Seychelles, etc.).

Des de l’any 2001, el nombre de documents d’institucions catalanes ha crescut exponencialment. Així, s’ha passat de 50 documents (2001-2004, un 0,23% del total) a 97 (2005-2008, un 0,46%) i, finalment, a 173 (2009-2012, un 0,83%). Aquesta progressió s’ha traduït en la millora de la posició de Catalunya en el rànquing de països per nombre de documents: 27a (2001-2004), 22a (2005-2008) i 18a (2009-2012).

Els resultats són encara millors si considerem l’indicador de nombre de documents per milió d’habitants  (Taula 1). Així, en el període 2001-2004 Catalunya ocupava la 20a posició en el rànquing de països, amb 7,9 documents per milió d’habitants. En el darrer quadrienni estudiat (2009-2012), Catalunya s’ha situat en el lloc 14è del món, amb 23,1 documents per milió d’habitants, un valor superior a països com Finlàndia, Alemanya o França.

Nature & Science

En les properes setmanes, l’OR-IEC ampliarà aquestes dades amb una anàlisi per disciplines científiques, tipus de documents i entitats de recerca.