Quaderns Agraris

La revista «Quaderns Agraris» ha publicat el número 33 (2012) en format d’accés obert. «Quaderns Agraris» és una revista periòdica creada l’any 1980 per la Institució Catalana d’Estudis Agraris (ICEA), societat filial de l’Institut d’Estudis Catalans (IEC). L’objectiu de la revista és publicar treballs i articles de temes relacionats amb l’agricultura, la ramaderia i la silvicultura, preferentment catalanes.

Per a més informació, podeu consultar el lloc web de la ICEA, així com l’Hemeroteca Científica Catalana (HCC) de l’IEC.