Publons és un portal web que registra, valida i fa visible l’activitat dels revisors científics i permet als revisors, editors i revistes crear els seus propis perfils. Actualment, conté unes 25.000 revistes científiques així com 315.000 investigadors, que col·laboren en treballs de revisió i edició.

La plataforma va ser creada l’any 2002 per Andrew Preston i Daniel Johnston amb l’objectiu de donar visibilitat a la tasca (sovint anònima) que fan els investigadors quan revisen els treballs d’altres. Publons va ser adquirida per l’empresa multinacional Clarivate Analytics l’any 2017, i els principals serveis que ofereix  són els següents:

  • Creació de perfils per a revisors, editors, publicacions i institucions en relació amb les revisions realitzades. A més, permet importar les revisions als perfils ORCID dels usuaris. Així mateix, és possible exportar els registres de Publons al perfil general d’ORCID.
  • Formació en línia de revisors. La plataforma inclou tutorials de formació per revisors dividits en deu temes.
  • Generació de llistats ordenats per nombre de revisions segons revistes, universitats, països i àrees temàtiques. En combinació amb els perfils públics d’usuaris permet a les revistes buscar i identificar revisors potencials.
  • Servei de pagament a les revistes per utilitzar directament Publons com a gestor de revisors.

Per a més informació podeu consultar el lloc web de Publons així com l’article Publons, aprovechando el poder de las revisiones por pares publicat a El Site de Rafael Repiso.